Poděkování

 Rok 2013 končí. Snad díky třináctce na konci byl některými lidmi již předem vnímán skepticky. Bez ohledu na to, jestli patříme k těm, kteří trpí jistou mírou pověrčivosti, nebo se naopak řadíme k ryze racionálně uvažujícím jedincům, musíme konstatovat, že minimálně závěr roku se vydařil.

12. prosinec byl den D v kauze plánované výstavby bytového domu v Komenského ulici, kdy plzeňští zastupitelé rozhodli neposvětit realizaci dalšího zbytečného domu na úkor potřebné zeleně. Zázrak se stal a zdravý rozum vyhrál – po více než půlročním úsilí. Tento šťastný konec byl nejen výsledkem podpory mnoha lidí, ale i důsledkem příznivé konstelace několika faktorů.

Chci touto cestou jménem obyvatel bytového domu v Komenského 20 poděkovat všem zastupitelům MO 1, kteří byli od počátku oponenty plánovaného projektu, zvláště Mgr. Michalu Vozobulemu. Poděkovat chci i všem, kteří podepsali naši petici. Všem, kteří nerezignovali předem – s argumentem, že jakýkoli boj proti mocipánům je bez šance. Uvítali jsme každý jednotlivý podpis, ale za všechny bych zmínila akad. arch. Václava Šmolíka, jehož podpory si vážíme o to víc, že je nepochybně velkým odborníkem ve svém oboru. Dvojnásobné díky patří samozřejmě lidem, kteří investovali svůj volný čas a angažovali se ve sběru podpisů. Jsme rovněž vděční za mediální podporu: zde bych jmenovala hlavně Lucii Sýkorovou, redaktorku 5plus2, Miroslavu Tolarovou, redaktorku Deníku a Lukáše Milotu, redaktora Čro Plzeň. Děkujeme Petru Polákovi za vytvoření a správu webové stránky a Růženě Pískové za její pomoc.

Největší dík patří ale bezesporu ing. Václavu Ženíškovi a Martinu Markovi. Měli obrovský podíl na zdaru celého díla a troufám si tvrdit, že bez jejich zapojení by se věc nepodařila. Jsem ráda, že takoví lidé existují. A navíc – že se vyskytují v našem okolí.

Přeji vám vše dobré v roce 2014. Snad se nám v komunálních volbách podaří vybrat zastupitele, kteří mají více vůle komunikovat a respektují hlas lidu.

D. Ryšavá

 DSCF4499