Otevřený dopis


Vážení obyvatelé plzeňského městského obvodu 1,

obracím se na Vás jako členka společenství vlastníků bytového domu v Komenského 20. Přímo za naším domem je veřejná zeleň, oáza se vzrostlými jehličnatými i listnatými stromy starými několik desítek let, která by měla být brzy zničena, aby ustoupila developerskému projektu na výstavbu bytového domu.

Severní předměstí se přitom potýká s nedostatkem zeleně. Toto není jen subjektivní dojem, tato informace je uvedena přímo v Integrovaném plánu rozvoje města − Plzeň, Evropské hlavní město kultury 2015, konkrétně na str. 95:

„Městský obvod 1: Plzeň 1, Bolevec, Městský obvod vykazuje zápornou bilanci urbanistické zeleně, nedostatečně zastoupené ve všech formách.“

Předpokládám, že zastupitelé tento dokument znají, protože se někteří sami podíleli na jeho tvorbě. Je tedy s podivem, že tuto alarmující zápornou bilanci (jedná se o bezkonkurenčně největší deficit ze všech plzeňských městských obvodů) chtějí dále prohloubit.
Motivací k plánované výstavbě bytového domu zcela jistě není řešení hypotetického nedostatku bytů. Podle Integrovaného plánu rozvoje města disponuje Plzeň-město 8–10 % nevyužitého bytového fondu. Ani snaha o estetičtější vzhled sídliště trpícího akutním nedostatkem zeleně jistě není důvodem k výstavbě velkého bytového domu, necitlivě zasazeného v bezprostředním sousedství zástavby z 80. let.

Při osobní komunikaci s občany jsem se setkala s různými typy reakcí. Většina lidí, které jsem oslovila, naši věc podpořila. Ale přiznám se, že přístup některých jedinců ve smyslu „bydlím sice na Severním předměstí, ale daleko odtud, nebudu se do toho míchat“ mě trochu zarazil. Jako bychom si v sobě nesli něco z předchozích neradostných časů. Nemám totiž pocit, že by tento případ měl být pouze bojem několika bytových domů v Komenského ulici. Podstatné je, zda jako občan tohoto městského obvodu jsem pro zachování a další rozvoj kultury a úrovně bydlení v dané lokalitě, ke kterému bezesporu patří také péče o veřejný prostor a zeleň, nebo pro další nekoncepční zhušťování zástavby, které je v přímém rozporu s názorem odborníků z řad architektů i obyvatel Severního předměstí (viz např. článek s názvem Sídliště řeší konflikt zeleně a parkování, Plzeňský deník 10. 5. 2007). Případ v Komenského ulici není první, a bohužel nejspíš ani poslední. Je velmi pravděpodobné, že si některá developerská firma pro svůj investiční záměr v budoucnu vyhlédne další plochu zeleně. Aktivním vyjádřením názoru v této kauze tudíž občané dávají najevo i svůj postoj k likvidaci zelených ploch a zhušťování zástavby obecně v celé lokalitě Severního předměstí.

Vyznívá poněkud pokrytecky hovořit o Plzni jako o Evropském hlavním městě kultury 2015, když její obyvatelé musí bojovat o to, aby jim jejich vlastní zastupitelé neničili životní prostředí a nesnižovali kulturu bydlení. Chcete-li nás v tomto boji podpořit, připojte prosím svůj podpis pod naši petici. Naším protinávrhem je zeleň zachovat. Současně (vzhledem k názvu ulice Komenského a přítomnosti tří vzdělávacích zařízení v dané lokalitě) navrhujeme umístit zde památník myšlenkám a dílu J. A. Komenského a v případě podpory a pomoci ze strany zastupitelstva i organizátorů projektu Plzeň − EHMK 2015 rovněž vytvořit tomuto památníku důstojné okolí kvalitní údržbou stávající zeleně a umístěním laviček. Tento záměr zcela odpovídá prioritám občanů využívat stávající zelené plochy Severního předměstí k rekreaci (viz dříve citovaný článek v Plzeňském deníku a další průzkumy veřejného mínění na toto téma). Jsme přesvědčeni, že tato naše snaha mnohem lépe koresponduje s kulturností, jíž se Plzeň prezentuje a díky níž byla zvolena Evropských hlavním městem kultury pro rok 2015.

Závěrem apeluji na všechny slušné a rozumné lidi. Starejme se více o to, co se kolem nás děje, a kontrolujme práci svých zastupitelů. Situace na Severním předměstí je neúnosná. Dejme najevo, že chceme zastupitele, kteří nejdou na ruku developerům a nestarají se jen o zisk. Buďme aktivní v hledání a výběru těch, kterým nejsou principy demokracie cizí. Byla jsem příjemně překvapena zjištěním, že se u nás pár takových zastupitelů napříč politickým spektrem vyskytuje. Ne v příliš hojném počtu, ale najdou se a dokazují, že komunální politiku utvářejí jednotliví konkrétní lidé, nikoli politické strany. Chtěla bych Vás požádat, abyste se dostavili k příštím komunálním volbám a pečlivě a zodpovědně volili. Svou pasivitou a lhostejností bychom jen nahrávali těm, kteří mají jiné priority a jiné zájmy, než by jako zastupitelé měli mít.

Děkuji za Váš čas.

Za společenství vlastníků
Dagmar Ryšavá

V Plzni, dne 5. října 2013